• el
  • en

Νέα - BAIRAMOGLOU

Αγαπητοί συνεργάτες,

Η εταιρεία Σ.Α. Βαϊράμογλου στο πλαίσιο της διαρκούς κοινωνικής προσφοράς της, συμμετείχε πρόσφατα στον οπτομετρικό έλεγχο των φιλοξενούμενων του κέντρου “Όλοι εμείς” στην Ελευσίνα.

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 15 Μαϊου 2019, σε συνεργασία με τα οπτικά καταστήματα Παρουσιάδης. Εξειδικευμένοι οπτικοί-οπτομέτρες έλεγξαν την οπτική οξύτητα παιδιών και ενηλίκων οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα ιατρικού ελέγχου και στη συνέχεια τους παρέπεμψαν σε οφθαλμίατρο. Η εξέταση διεξήχθει στους χώρους του κέντρου “Όλοι εμείς” με ειδικό εξοπλισμό που παρείχε η εταιρεία Βαϊράμογλου προκειμένου να μην μετακινηθούν τα άτομα που εξετάστηκαν. Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στους ιατρούς του κέντρου, των οποίων η προσφορά ήταν ιδιαιτέρως σημαντική για την σωστή διεξαγωγή της διαδικασίας.  

Για το κέντρο φιλοξενίας «Όλοι εμείς» αυτή η δράση ήταν μόνο η αρχή!

Στο μέλλον, σε συνεργασία με εταιρείες και οργανισμούς, θα συνεχίσει να προσφέρει υπηρεσίες υγείας που βελτιώνουν την καθημερινότητα των φιλοξενούμενων ατόμων.

Η εταιρεία Σ.Α. Βαϊράμογλου, αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα της εταιρείας Essilor, είναι πάντα αρωγός σε όλες τις δράσεις που σαν σκοπό έχουν την βελτίωση του πολυτιμότερου αγαθού, της όρασης, για μια καλύτερη ζωή.

Θες να γίνεις  το επόμενο πρόσωπο των Pepe Jeans Eyewear για την Ελλάδα;

Ακολούθησε τα παρακάτω βήματα:
1. Φόρεσε τα Pepe Jeans γυαλιά σου
2. Βάλε όλη σου την τέχνη σε μία παιχνιδιάρικη φωτογραφία
3. Ανέβασε την κάνοντας tag την @pepejeansgr_eyewear και βαλε hashtag #meandmypepe

Η ομάδα μας θα αξιολογήσει τις συμμετοχές και θα επιλέξει τον επόμενο brand ambassador!

Λες να είσαι εσύ;

Δείτε τους αναλυτικούς όρους του διαγωνισμού παρακάτω

1.Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η εταιρεία με την επωνυμία Σ.Α Βαιράμογλου ΑΒΕΕ, η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηνών Αττικής, επί της οδού Αντιγόνης 84, με ΑΦΜ 09415361 της ΔΟΥ Φ.Α.Ε. Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του (εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια») προκηρύσσει διαγωνισμό με την ενδεικτική ονομασία «Γίνε το επόμενο Pepe Jeans Eyewear Face» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί διαδικτυακά δια του διαδικτυακού τόπου της Διοργανώτριας www.instagram.com/pepejeansgr_eyewear (εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος»). 2. Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη ενός τυχερού νικητή, στους οποίους η Διοργανώτρια θα απονείμει τα δια του παρόντος υπό όρο 13 προβλεπόμενα δώρα. 3. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 4 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδος που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους (εφεξής οι «Συμμετέχοντες»). Οι Συμμετέχοντες όμως που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους μπορεί να κληθούν να παράσχουν για τη συμμετοχή τους την γραπτή έγκριση των γονέων ή κηδεμόνων τους ή των ασκούντων την γονική μέριμνα αυτών, ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού σύμφωνα με τα δια του παρόντος ειδικότερα διαλαμβανόμενα. 4. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής με την ιδιότητά τους οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας, καθώς και οι σύζυγοι αυτών και οι συγγενείς των ανωτέρω μέχρι δεύτερου βαθμού. 5. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 2/05/2019, ώρα 12:00, έως και την 30/08/2019, ώρα 23:59. 6. Διευκρινίζεται ότι για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας της Διοργανώτριας. 7. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στους όρους 3 και 4 του παρόντος, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό ακολουθώντας τα βήματα της διαδικασίας που περιγράφεται κατωτέρω: i. Δημοσίεση φωτογραφιας με προϊόν Pepe Jeans Eyewear, ii. Χρήση tag Pepe Jeans Eyewear iii. Follow τη σελίδα https://www.instagram.com/pepejeansgr_eyewear/ iv. Χρήση hashtag #ΜeandMyPepe vii. Ολοκληρώνει τη συμμετοχή. Οι Συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πολλαπλής συμμετοχής στο Διαγωνισμό θα μπορούν εντούτοις να ανακηρυχθούν νικητές και να κερδίσουν δώρο διά του Διαγωνισμού μία (1) μόνο φορά. 8. Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών ολοκληρώνεται και η διαδικασία υποβολής συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί η Διοργανώτρια ή τρίτο πρόσωπο, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, με τα στοιχεία Συμμετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό από το σύστημα της Διοργανώτριας ή του εν λόγω τρίτου προσώπου, καθώς και την εγκυρότητα της συμμετοχής του. 9. Με την επιφύλαξη των όρων του παρόντος, ιδία δε όσων αναφέρονται στους όρους 12 και 30, η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσουν την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσουν οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον, η Διοργανώτρια διατηρει το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη. 10. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού. Μετά το πέρας της διάρκειας του Διαγωνισμού και συγκεκριμένα την 02/05/2019 και ώρα 12:00 θα διεξαχθεί ηλεκτρονική κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Διοργανωτή (Αντιγόνης 84, Αθήνα), παρουσία εκπροσώπων της Διοργανώτριας. Από την κλήρωση θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής από τους Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό (εφεξής οι «Νικητές» και έκαστος εξ αυτών ο «Νικητής»). 11. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν επίσης και δυο (2) επιλαχόντες νικητές (εφεξής οι «Αναπληρωματικοί») οι οποίοι θα μπορέσουν να διεκδικήσουν το Δώρο με σειρά προτεραιότητας είτε σε περίπτωση μη έγκυρης συμμετοχής του αρχικού νικητή είτε σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον αρχικό νικητή είτε σε περίπτωση που ο αρχικός νικητής αρνηθεί/δεν παραλάβει το δώρο. 12. Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη Νικητών και Αναπληρωματικών θα υποβληθεί το σύνολο των «έγκυρων συμμετοχών». Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: i. έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 7 ανωτέρω, ii. έχει απαντήσει στην ερώτηση του Διαγωνισμού κατά τα διαλαμβανόμενα στον όρο 7 ανωτέρω, iii. δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα ή τρίτο των συστημάτων της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, iv. δεν προσβάλλει τα χρηστά ήθη, και v. έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή, εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται στον όρο 5 ανωτέρω. 13. Δώρα: Τα δώρα που έχουν επιλεγεί να διατεθούν είναι τα εξής: (α) Ο πρώτος (1) Νικητής του Διαγωνισμού θα κερδίσει ένα μια φωτογράφιση με προϊόντα της Pepe Jeans Eyewear, προϊόντα Pepe Jeans Eyewear και ένα εξάμηνο συμβόλαιο με την εταιρεία (με δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης από την πλευρά της εταιρειας για έναν ακόμη χρόνο) για την αποκλειστική προβολή και χρήση των δικαιωμάτων των φωτογραφιών για την προώθηση του brand στο κοινό. 14. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Απόδοση των Δώρων. Oι Νικητές θα ενημερώνονται από την Διοργανώτρια ή από τρίτο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό των ανωτέρω μέσω προσωπικού μηνύματος στο λογαριασμό που διατηρεί κάθε Νικητής στο Insragram. 15. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των Νικητών που οφείλονται σε έλλειψη απάντησης στη σχετική τηλεφωνική κλήση. 16. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη εάν οι Νικητές (ή κατά περίπτωση οι Αναπληρωματικοί) αδυνατούν, έχουν αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιοδήποτε λόγο ή επιδείξει αδιαφορία ή αμέλεια προκειμένου να κατακυρώσουν τα Δώρα τους εντός της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας, ή αν η συμμετοχή τους ακυρωθεί, ή αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό. Στις περιπτώσεις αυτές οι Νικητές χάνουν κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωσή τους επί των Δώρων, και τα τελευταία παραμένουν εις χείρας της Διοργανώτριας, η οποία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απόδοσής τους και δικαιούται να προβεί κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική της ευχέρεια είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων Δώρων είτε στην περαιτέρω διάθεσή τους. 17. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμιά ευθύνη σχετική με καθυστερήσεις, αλλαγές, διακοπές, ματαιώσεις, αδυναμία πραγματοποίησης του ταξιδιού εξαιτίας καιρικών ή άλλων συνθηκών, ή άλλων πράξεων ή παραλείψεων, τα οποία τελούν εκτός του ελέγχου και της σφαίρας ευθύνης της Διοργανώτριας. Επιπλέον, η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη για την ποιότητα των υπηρεσιών και δεν υπόσχεται ούτε εγγυάται την τήρηση των συμβατικών ή άλλων υποχρεώσεων οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με το ταξίδι. 18. Ο Νικητής του διαγωνισμού οφείλει να συμπεριφέρεται καθ’ όλη τη διάρκειά του κατά τρόπο απολύτως κόσμιο και ευπρεπή, αντιλαμβανόμενος πλήρως πως η συμπεριφορά του σε αυτό αντανακλά αυτόματα στην Διοργανώτρια και στα προϊόντα της. 19. Ευθύνη. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά στην κάλυψη της αξίας των Δώρων που θα δοθούν και σε καμία περίπτωση δεν εκτείνεται σε τυχόν άλλα έξοδα που συνδέονται με την αξιοποίησή του. Κατά πάντα δε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο η Διοργανώτρια δύναται να αντικαταστήσει τα παρεχόμενα δώρα με άλλα ίσης αξίας, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. 20. Τα Δώρα που θα δοθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού είναι απολύτως συγκεκριμένα και οι Νικητές δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής τους με χρήματα, άλλα προϊόντα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα. 21. Κατά την αξιοποίηση των Δώρων η Διοργανώτρια ή ενδέχεται να κάνει χρήση υπηρεσιών τρίτων. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνετται για τυχόν κακή ή πλημμελή εκτέλεση των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν από τρίτους, για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν υποστεί οποιοσδήποτε κάνει χρήση των Δώρων ή κατά την παροχή υπηρεσιών συνδεομένων οπωσδήποτε με τα ανωτέρω Δώρα, ούτε υπόσχετται ούτε εγγυαται την εκτέλεση των συμβατικών ή άλλων υποχρεώσεων οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με τα εν λόγω Δώρα. 22. Η συμμετοχή των Συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό καθώς και η αποδοχή των Δώρων εκ μέρους των Νικητών ισοδυναμεί αυτομάτως με δήλωση απαλλαγής ευθύνη της Διοργανώτριας από πάσης ευθύνης συμπεριλαμβανομένης, χωρίς κανένα περιορισμό, ευθύνης για τυχόν ατύχημα, σωματική ή άλλη βλάβη. 23. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα από το Διαγωνισμό. 24. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό της ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο τηλεφωνικό δίκτυο ή διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των δελτίων συμμετοχής ή τα ηλεκτρονικά αρχεία που πρέπει να διατηρηθούν και αφορούν τον παρόντα Διαγωνισμό καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς. 25. Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε Συμμετέχων παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό του Διαδικτυακού Τόπου, η συμμετοχή του στον Διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. 26. Πληροφορίες – Παράπονα. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο 210-5190851, ή να αποστέλλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@bairamoglou.gr από τις 09.00 μέχρι τις 17.00. 27. Προσωπικά Δεδομένα. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:(1) των Συμμετεχόντων (α) instagram account, (2) των Νικητών ή/και των Αναπληρωματικών (όνομα, διεύθυνση κατοικίας και διεύθυνσηηλεκτρονικού ταχυδρομείου).Τα δεδομένα αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού, αλλά και της εν γένει χρήσης/ εκμετάλλευσης του υλικού που θα προκύψει στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τους παρόντες όρους. 28. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων και των Νικητών ή/και Αναπληρωματικών βασίζεται στην συγκατάθεσή τους, την οποία μπορούν να ανακαλέσουν ανά πάσα στιγμή ελεύθερα αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση dataprivacy@bairamoglou.gr. Σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσής η Διοργανώτρια δεν θα είναι σε θέση να επεξεργαστεί την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό και συνεπώς η συμμετοχή τους θα ακυρώνεται. Τυχόν ανάκληση της συγκατάθεσης εκ μέρους των Συμμετεχόντων ή/και των Νικητών ή/και Αναπληρωματικών δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση. 29. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων και των Νικητών ή/και Αναπληρωματικών θα είναι καταρχήν μόνο οι αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Διοργανώτριας που είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, . Επιπλέον, στο πλαίσιο της επεξεργασίας αυτής και για τις ανάγκες της υλοποίησης των ανωτέρω σκοπών, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική θα αξιοποιήσουν υπηρεσίες τρίτων μερών, στους οποίους θα κοινοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και των Νικητών ή/και Αναπληρωματικών, όπως, ενδεικτικά, εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής και οι οποίοι θα τα επεξεργαστούν για λογαριασμό τους. 30. Κατ’ εξαίρεση η Διοργανώτρια δύναται να γνωστοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και των Νικητών ή/και Αναπληρωματικών σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών, μόνο εφόσον υφίσταται εκ του νόμου σχετική υποχρέωση προς αυτό, ή υποχρεωθεί δυνάμει απόφασης/ παραγγελίας δικαστικής αρχής. 31. Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και των Νικητών ή/και Αναπληρωματικών θα παραμένουν και θα αποθηκεύονται σε ασφαλή διακομιστή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα διαβιβάζονται σε προορισμούς εκτός του Ευρωπαϊκής Ένωσης. 32. Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και των Νικητών ή/και Αναπληρωματικών θα τηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως αναγκαίο για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και θα καταστρέφονται εντός έξι (6) μηνών μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού. Τα προσωπικά δεδομένα των Νικητών θα τηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαίο για το σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν. 33. Οι Συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή κατόπιν αιτήματός του αφενός να ενημερωθούν για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά τους δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και αφετέρου να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία. Επιπλέον, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την διόρθωση των ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων. Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, έχουν το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, και το δικαίωμα εναντίωσης της επεξεργασίας. 34. Τέλος, οι Συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) εφόσον κρίνουν ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία. 35. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, τα ανωτέρω δικαιώματά τους καθώς και για την άσκηση αυτών, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης της συγκατάθεσής τους, οι Συμμετέχοντες και οι Νικητές ή/και Αναπληρωματικοί μπορούν να απευθύνονται εγγράφως στη Διοργανώτρια, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dataprivacy@bairamoglou.gr. 36. Για τις ανάγκες της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται η εταιρεία Σ.Α ΒΑΙΡΑΜΟΓΛΟΥ ΑΒΕΕ με έδρα επί της οδού ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ αριθ. 84, Αθήνα Αττικής, Ελλάδα. 37. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτά γνωρίσματα της Διοργανώτριας 38 . Ο Διαγωνισμός δεν χρηματοδοτείται, υποστηρίζεται οργανώνεται ή συνδέεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με το Instagram και τα τελευταία ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων για τον Διαγωνισμό. 39. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσουν ή/και να ανακαλέσει ή να ματαιώσει τον Διαγωνισμό ή να Μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή και οποιονδήποτε άλλο όρο του, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα με άλλα ίσης αξίας κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, τον τρόπο παροχής τους και τον αριθμό τους για οποιονδήποτε λόγο με ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται εγκαίρως πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής μέσω του Διαδικτυακού Τόπου. Η Διοργανώτρια μπορει επίσης να διακόψει τον Διαγωνισμό χωρίς προειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση δε ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της Διοργανώτριας ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής του. 40. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας. 41. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή (α) όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων, (β) των όρων χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου, και (γ) των πάσης φύσεως όρων χρήσης του Instagram και τη συνακόλουθη παραίτηση των Συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι της Διοργανώτριας. Ρητά επίσης διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων ή και οιουδήποτε τρίτου για παραβίαση εκ μέρους των Συμμετεχόντων των πάσης φύσεως όρων χρήσης του Instagram.

 

INVU – το πρωτοποριακό brand γυαλιών ηλίου από την Swiss Eyewear Group κινείται ήδη στην έκτη χρονιά παρουσίας του, στο κόσμο των γυαλιών ηλίου και παρουσιάζεται στο Ελληνικό κοινό με έναν δυναμικό χαρακτήρα και διάθεση για καλοκαιρινές περιπέτειες.

O Γιώργος Αγγελόπουλος (@official_danos_ga) φοράει τα πολωτικά γυαλιά INVU και απολαμβάνει ultra εμπειρίες που χρειάζονται διαύγεια όρασης και άνεση για να τις ζήσει στο maximum! Η οδήγηση στο δρόμο, τα θαλάσσια sports* ακόμη και η βόλτα κάτω από τον λαμπερό μεσογειακό ήλιο γίνονται πλέον άνετα με ασφάλεια και στιλ. Χωρίς χρωματικές αλλοιώσεις, αντηλιά και άλλους συμβιβασμούς στην όραση, τα γυαλιά INVU προσφέρουν μια ασυναγώνιστη οπτική εμπειρία.

Η εντυπωσιακή συλλογή του INVU (in-view) αποτελείται από IN-fashion γυναικεία, ανδρικά και παιδικά μοντέλα με εξαιρετική καινοτόµα ελβετική σχεδίαση που υπογράφει το ελβετικό Swiss Eyewear Group, σε ελκυστικές τιμές.

Photo: Ιωάννα Τζετζούμη
Styling: Έλενα Γεραρχάκη
MUH:  Κερασία Κουή
Σκηνοθεσία: DTMH Digital Studio
*Ευγενική παραχώρηση του jet ski από την Jet Power

Η νέα καμπάνια για τη συλλογή γυαλιών οράσεως της Pepe Jeans είναι FUN

Με δυνατές δόσεις αυτοσαρκασμού και κωμικότητας η Λυδία Παπαϊωάννου και η Pepe Jeans Eyewear μας παρουσιάζουν τα απαραίτητα συστατικά του να είσαι Pepe. Tα νέα cool μοντέλα της συλλογής ξεχωρίζουν και αποτελούν την ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να είναι κοινωνικοί, γεμάτοι ενέργεια και περιπετειώδεις … with a twist!

Το φρέσκο και νεανικό στυλ του Λονδρέζικου brand αποτυπώνεται στα νέα σχέδια της συλλογής γυαλιών οράσεως. Άνετοι και ελαφριοί σκελετοί, ευκολοφόρετα μεγάλα σχέδια σε έντονα χρώματα και αμέτρητους συνδυασμούς μετατρέπουν τα γυαλιά οράσεως σε ένα αξεσουάρ για το στυλ σου.

Η φωτογράφιση πραγματοποιήθηκε στον αντίστοιχα φρέσκο και fun χώρο του THIRD PLACE Athens μέσα από τον φακό της Ιωάννας Τζετζούμη. Το nerdy look της Λυδίας επιμελήθηκε η Χριστιάννα Παλούμπη ενώ make-up και hair styling πραγματοποίησε η Ana Brand.

Μετά την παγκόσμια καμπάνια για την περίοδο SS18, που κέρδισε τις εντυπώσεις, το διεθνές brand VEDI VERO, επιλέγει για ακόμη μια φορά την Μαντώ Γαστεράτου ως το κεντρικό της πρόσωπο για την σεζόν Φθινώπορο- Χειμώνα του 2018.

Με concept την έμφαση στην ομορφιά των ματιών, η φωτογράφηση επικεντρώθηκε σε τολμηρά close-ups αναδεικνύοντας τα glam & chic στοιχεία των γυαλιών οράσεως της συλλογής. H Μαντώ Γαστεράτου άλλοτε με διάθεση ζωηρή κι αυθόρμητη και άλλοτε αφοπλιστικά σαγηνευτική και μυστηριώδης, ενσαρκώνει τη συναρπαστική γυναίκα VEDI VERO με πάθος, δυναμισμό και κοσμοπολίτικο αέρα.

Elegant & sophisticated, η συλλογή σκελετών οράσεως VEDI VERO, με διακριτικές λεπτομέρειες, σε παστέλ και μεταλλικούς χρωματικούς συνδυασμούς γίνονται η «κορνίζα» και το πολυτιμότερο αξεσουάρ των ματιών σας.

SEE THE TRUTH!
www.vedivero.gr
@vedivero #vediverogr #seethetruth

φωτογραφίες: Ιωάννα Τζετζούμη

H Essilor για τρίτη χρονιά στο Δείκτη Βιωσιμότητας Dow Jones

Ο δείκτης DJSI* (Dow Jones Sustainability Index) συμπεριέλαβε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά την Essilor στις πιο αποδοτικές εταιρείες αειφόρας ανάπτυξης του κόσμου. Ειδικότερα, ο DJSI κατατάσσει την Essilor ως μια από τις βιωσιμότερες εταιρείες στον κλάδο του εξοπλισμού Υγείας (Health Care Equipment & Supplies) και αναγνωρίζει τις συνεχείς προσπάθειες της Εταιρείας σε κοινωνικό και περιβαλλοντολογικό επίπεδο.

Η παραπάνω διάκριση υπογραμμίζει την αφοσίωση της Eταιρείας τόσο στην καινοτομία και στην ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων, όσο και στις επιχειρηματικές και στρατηγικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει για να βελτιώσει την όραση στον κόσμο.

Ο DJSI* επίσης αναγνώρισε τις προσπάθειες του ομίλου Essilor να ευθυγραμμίσει συνεργάτες και εργαζόμενους σε μια πιο υπεύθυνη στάση σε τομείς όπως η μείωση της κατανάλωσης νερού, η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η συμβολή στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, με σκοπό την βελτίωση της ζωής των ανθρώπων.

*Ο DJSI είναι o πιο δημοφιλής δείκτης που αναγνωρίζει τις καλύτερες εταιρείες αναφορικά με την αειφόρα ανάπτυξη.

 

Η Pepe Jeans Eyewear ξεκινά την διαφημιστική της καμπάνια για την περίοδο  Άνοιξη-Καλοκαίρι 2018 με μια αναζήτηση! Εμπνευσμένη από την ανέμελη διάθεση του καλοκαιριού, η καμπάνια ”The Quest” προσφέρει μια ματιά στις γεμάτες αισιοδοξία στιγμές κάθε καλοκαιρινής προσμονής.

Η ιστορία της καμπάνιας ακολουθεί τα βήματα μιας παρέας φίλων στις αυθόρμητες εξορμήσεις τους προς αναζήτηση συναρπαστικών εμπειριών. Κυνηγώντας τον ήλιο, σαλπάρουν προς άγνωστους προορισμούς και απολαμβάνουν με λαχτάρα τη γλυκιά γεύση του καλοκαιριού.

Σκηνοθετημένη αποκλειστικά με καλή διάθεση και γέλια, η νέα καμπάνια παρουσιάζει τη pop κουλτούρα που χαρακτηρίζει το brand, την ομορφιά, τη νεανικότητα και την υπερβολή με μια Pepe σύγχρονη πινελιά.

Η Λυδία Παπαϊωάννου (@lydiadinner), για τις ανάγκες της φωτογράφισης,
παρασύρει την παρέα της σε μια περιπέτεια χωρίς σκοπό και προορισμό και τα δροσερά κλικς της Ιωάννας Τζετζούμη δίνουν το σήμα για την έναρξη του πιο fun καλοκαιριού!

Σύμμαχος στο πολύχρωμο #coolvibes στυλ τους, είναι τα γυαλιά ηλίου Pepe
Jeans που συμπρωταγωνιστούν σε κάθε καλοκαιρινή στιγμή τους και “κλέβουν” την παράσταση με το φρέσκο, νεανικό τους attitude. Στην φετινή συλλογή των Pepe Jeans το χρώμα είναι και πάλι ο βασιλιάς, ενώ αναπάντεχες αντιθέσεις, easy-going σχέδια και έντονοι καθρέφτες θα κάνουν αυτό το καλοκαίρι να είναι τόσο “cool” όσο ένα καλοκαιρινό φεστιβάλ στην έρημο.

@pepejeansgr_eyewear #myPepeJeans
[φωτογραφίες: Ιωάννα Τζετζούμη – styling: Χριστιάννα Παλούμπη – muh: Mina Komini –
video production: Athens Coconut – Content Company ]

Μαντώ Γαστεράτου, VEDI VERO

Mε τον φρέσκο και νεανικό της αέρα, την fashion αισθητική της και την πάντα ανεβασμένη διάθεσή της, η Μαντώ Γαστεράτου είναι σίγουρα το καταλληλότερο πρόσωπο για να εκφράσει την cool & fun φιλοσοφία της VEDI VERO.

Η Μαντώ (@madogasteratou) τα έχει ήδη λατρέψει αφού φοράει τα αγαπημένα της μοντέλα κάθε ώρα της ημέρας και σε κάθε περίσταση, απογειώνοντας έτσι κάθε look της, στις διακοπές, στην πόλη, με το μαγιό, τα αθλητικά και τα ρομαντικά φορέματά της,

To μοντέλο και παρουσιάστρια πρωταγωνίστησε σε μια άκρως καλοκαιρινή φωτογράφιση φορώντας μερικά από τα πιο ιδιαίτερα μοντέλα VEDI VERO, ποζάροντας στον φακό της γνωστής φωτογράφου Ιωάννας Τζετζούμη.

Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό!

Συντονιστείτε στη σελίδα VEDI VERO στο facebook και στο instagram του brand (@vediverogr) για τη συνεχή ενημέρωσή σας.

 

#SEETHETRUTH

 

Φαίη Σκορδά

Born in Milan. Made in Italy.

H Charlie Max γεννήθηκε στο Μιλάνο και τα τελευταία χρόνια έχει γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα cool brands και στην Ελλάδα!

Ακολουθώντας του ιδρυτές του brand, Davide & Ruggero, που αντλούν έμπνευση από τις τάσεις στη μόδα και την pop κουλτούρα, η εταιρεία Βαϊράμογλου επέλεξε τη δημοφιλή παρουσιάστρια Φαίη Σκορδά για την προώθηση του brand στην Ελλάδα. Για το επόμενο διάστημα έχουν προγραμματιστεί μια σειρά από εμφανίσεις και αναφορές στο πιο cool brand του φετινού καλοκαιριού, το Charlie Max.

Η αρχή θα γίνει με την παρουσίαση αύριο (21/06/2017) στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά “Το πρωινό μου” στον ΑΝΤ1 και το διαφημιστικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί με αρθρογραφία και αναφορές στα μεγαλύτερα διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης και στα social media.

 

Συντονιστείτε στη σελίδα μας στο facebook (Bairamoglou Vision) και στο instagram profile της εταιρείας (@bairavision) για τη συνεχή ενημέρωσή σας.

 

Η εταιρεία Σ.Α. Βαϊράμογλου Α.Β.Ε.Ε. ευχαριστεί όλους τους συνεργάτες οπτικούς για την ενεργή συμμετοχή τους στην έρευνα* που πραγματοποιήθηκε την περίοδο 04/03/2017 – 26/03/2017.

Στο παρακάτω link μπορείτε να δείτε αλλά και να “κατεβάσετε” τοπικά τα αποτελέσματα αυτής.

Έρευνα Οπτικού Κλάδου 2017 – Βαϊράμογλου

*Η έρευνα διανεμήθηκε διαδικτυακά και είχε διάρκεια 23 ημερών.
**Τα αποτελέσματα αναλύθηκαν συγκεντρωτικά σε αριθμό δείγματος 250 οπτικών από όλη την Ελλάδα.
essilor, e-mirror, καθρέφτες, οφθάλμικοί φακοί

 

Εντυπωσιακά χρώματα & Προστασία

Η Σ.Α. Βαϊράμογλου Α.Β.Ε.Ε., η πρωτοπόρος εταιρεία στον κλάδο της οπτικής στην Ελλάδα, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την διεύρυνση της εγχώριας παραγωγής της με μια νέα επένδυση σε μηχανήματα εργαστηρίου κατασκευής φακών.

Εντοπίζοντας την ανάγκη των οπτικών συνεργατών της για ποιοτικούς φακούς ηλίου με καθρέφτη, η εταιρεία Βαϊράμογλου έκανε μια σημαντική επένδυση και πλέον οι emirror φακοί ηλίου με την τεχνολογία της Essilor ® παρασκευάζονται στην Ελλάδα.

Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο πατώντας επάνω στην εικόνα

Οι παραγόμενοι φακοί φέρουν συστηματικά επίστρωση “Supra” και προαιρετικά την προηγμένη  επίστρωση Crizal SunUV για τη μέγιστη προστασία από τον ήλιο με ESPF 50+.

 

Essilor e-mirror

Διαθέσιμοι σε 10 εντυπωσιακά χρώματα

Ενημερωθείτε από τους συνεργάτες μας για τη διαφορά της σειράς φακών e-mirror και επωφεληθείτε από την ποιότητα Essilor ®.

 

Ophthoweb, 10 Χρόνια, Bairamoglou

 

Χρόνια Πολλά Ophthoweb!

 

Είναι κάποιες στιγμές που ο χρόνος κυριολεκτικά σε χαστουκίζει… Είναι οι στιγμές εκείνες που συνειδητοποιείς το μεγαλείο του χρόνου να περνάει από μπροστά σου… Αυτό έπαθα πριν λίγους μήνες όταν οι συνεργάτες μου ένα πρωί μου είπαν: «…πρέπει να ετοιμαζόμαστε σιγά – σιγά για το επετειακό τεύχος του OphthoWeb… 10 χρόνια είναι αυτά, πρέπει να τα γιορτάσουμε…».

 

Η αλήθεια είναι ότι μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια είχα την χαρά να επικοινωνήσω μαζί σας την εξέλιξη της τεχνολογίας στον χώρο της οπτικής, κάποιες γνώσεις που ελπίζω να έκαναν ευκολότερη την επαγγελματική σας πρακτική, αλλά και μικρές ή μεγάλες εντυπωσιακές ειδήσεις σχετικά με την όραση.

 

Στο επετειακό τεύχος των 10 χρόνων έχουν συμπεριληφθεί τα σημαντικότερα και πιο εντυπωσιακά άρθρα, ως μια μικρή παρακαταθήκη αυτής της δεκαετούς πορείας.

 

Χρόνια Πολλά OphthoWeb!
Dr. Βασίλης Κόκοτας BSc, DOptom

 

Επισκεφθείτε την ηλεκτρονική έκδοση του επετειακού τεύχους
Ophthoweb για προβολή online ή για να την “κατεβάσετε” τοπικά.

 

Η εταιρεία Σ.Α. Βαϊράμογλου Α.Β.Ε.Ε. σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Nautilus , μια μοναδική και ξεχωριστή εμπειρία εξυπηρέτησης των πελατών σας.

 

Μετά από 10 χρόνια έρευνας και ανάπτυξης στα εργαστήρια της Essilor, η Εικονική Πραγματικότητα είναι πλέον διαθέσιμη και στα οπτικά καταστήματα με το καινοτόμο εργαλείο παρουσίασης Nautilus .

 

Nautilus, Essilor, Live the experience

Πατήστε την εικόνα & δείτε το video της Nautius εμπειρίας.

To Nautilus™ είναι πλέον διαθέσιμο στην Ελλάδα, για να απογειώσει το επίπεδο εξυπηρέτησης των καταναλωτών καθώς, η συσκευή και το λογισμικό προσφέρει μια μοναδική διαδραστική εμπειρία.

Προσομοιώνοντας τη μελλοντική όραση του καταναλωτή σε πραγματικό χρόνο, μπορείτε να επεξηγήσετε τα οφέλη των προϊόντων με τρόπο εύκολο και κατανοητό.

 


 
H εταιρεία Βαϊράμογλου Α.Β.Ε.Ε. και τα “Pepe Jeans Eyewear”, εγκαινιάζει τη συνεργασία της με τον τραγουδιστή Κωνσταντίνο Αργυρό για το 2016 ως το νέο πρόσωπο της εταιρίας για την Ελλάδα.
 
Η γνωστή σε όλο τον κόσμο Pepe Jeans, βρήκε στο δημοφιλή καλλιτέχνη την προσωπικότητα και το στυλ που πρεσβεύει το brand και ο τραγουδιστής έγινε ο πρώτος Έλληνας που φωτογραφίζεται σε επίσημη καμπάνια των γυαλιών ηλίου της Pepe Jeans.
 
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός φωτογραφήθηκε σε κεντρικά σημεία του ιστορικού κέντρου της Αθήνας και όχι μόνο, κρατώντας αναλλοίωτο τον χαρακτήρα του δημοφιλούς brand γυαλιών ηλίου,  που θέλει το “Pepe Jeans style” να ξεπηδά μέσα από το αστικό τοπίο. Η φωτογράφηση της καμπάνιας πραγματοποιήθηκε απ’ την Ιωάννα Τζετζούμη σε styling Έλενας Βαζούρα και grooming Άντζελας Περδικομάτη.
 
Κλασσικές γραμμές με μοντέρνο twist, χρώμα και φακοί σε εντυπωσιακούς  καθρέφτες είναι μόνο μερικά από τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την collection γυαλιών ηλίου της Pepe Jeans για το καλοκαίρι 2016.
 

Like us on Facebook

https://www.facebook.com/PepeJeansGreece.Eyewear

 

Το “EssiPack”, η καινοτόμος συσκευασία για γυαλιά οράσεως από την Σ.Α. Βαϊράμογλου Α.Β.Ε.Ε. βραβεύθηκε με το Ασημένιο βραβείο των πρώτων “Packaging Innovation Awards” στην κατηγορία Informative Approach.

Η Σ.Α. Βαϊράμογλου Α.Β.Ε.Ε. τιμήθηκε τη Δευτέρα 28 Μαρτίου 2016 στο αμφιθέατρο Maroussi Plaza, με το Ασημένιο Βραβείο στο 1ο Packaging Innovation Awards για τη δημιουργία της συσκευασίας “EssiPack”. Ο διαγωνισμός που ευελπιστεί να καθιερωθεί ως θεσμός ανέδειξε συσκευασίες ελληνικών εταιρειών που αναπτύχθηκαν με γνώμονα την στρατηγική σκέψη και την καινοτομία στο σχεδιασμό, τα υλικά, την τεχνολογία και τις διαδικασίες σε ολόκληρη την αλυσίδα συσκευασίας των προϊόντων. Τα βραβεία διοργανώθηκαν από τη Boussias Communications, με τη συνεργασία του ΣΥΒΙΠΥΣ και την Τιμητική Υποστήριξη του ΣΒΠΕ.

 Η Σ.Α. Βαϊράμογλου Α.Β.Ε.Ε. βασιζόμενη σε αποτελέσματα ποιοτικής έρευνας καταναλωτών, στις ανάγκες των συνεργατών της, αλλά και στο brand building, δημιούργησε το “EssiPack”. To “EssiPack” είναι μια εντυπωσιακή συσκευασία, η οποία απαντάει στις ανάγκες του επαγγελματιών οπτικών, αλλά και των καταναλωτών.
Το design της συσκευασίας επιλέχθηκε να έχει κατακόρυφο προσανατολισμό για λόγους• ασφάλειας και σταθερότητας προϊόντος

• διαφοροποίησης

• branding (με την εσωτερική διαρρύθμιση της συσκευασίας, το brand της Essilor υπερισχύει έναντι αυτού του σκελετού οράσεως).

Η ποιότητα κατασκευής του “EssiPack” όχι μόνο υποστηρίζει την υψηλή ποιότητα του προϊόντος αλλά μετατρέπει την αγορά των γυαλιών οράσεως σε ένα προσωπικό δώρο, αντίστοιχο αυτού της καλής όρασης, ενώ παράλληλα αναδεικνύει την σημαντικότητα των οφθαλμικών φακών. Η συσκευασία, χάρη στην αποσπώμενη εσωτερική επένδυση, μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί αυξάνοντας τη χρηστικότητά της.

 

Η αφορμή για την γέννηση του Hally & Son, ήταν η τυχαία ανακάλυψη πρότυπων σχεδίων και μοντέλων γυαλιών ηλίου από το 1959. Με αφετηρία τον άγνωστο καλλιτέχνη και οραματιστή, που σχεδίασε, εμπνεύστηκε και κατασκεύασε αυτά τα πρότυπα μοντέλα, το νέο brand πήρε σάρκα και οστά πριν 2 χρόνια στον τόπο ανακάλυψης των σχεδίων, την Πάντοβα της Ιταλίας.

Η εταιρεία Βαϊράμογλου Α.Β.Ε.Ε., επίσημος αντιπρόσωπο του Hally & Son για την Ελλάδα, σε συνεργασία με τον AKTO προχώρησαν σε μια σύμπραξη έξω από τα καθιερωμένα. Βαδίζοντας στις αξίες του brand, την παράδοση, το όνειρο και την καλλιτεχνική έκφραση ζητήθηκε από τους σπουδαστές του κολλεγίου, να εμπνευστούν από το brand, να το μετουσιώσουν και να το αποτυπώσουν μέσα από τη δική τους αισθητική.

Την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της έκθεσης του διαγωνισμού αφίσας “Δείξε μου τον Hally σου”. H κεντρική αίθουσα του ΑΚΤΟ ντύθηκε με το χαρακτηριστικό floral σχέδιο του brand και οι ανοιχτές πόρτες της έκθεσης αποκάλυψαν δεκάδες νέους “Hally”. «Οι διαγωνιζόμενοι κατάφεραν να αποδώσουν τον παραδοσιακό, τον ρομαντικό, τον αστείο τον εν γένει μοναδικό “Hally”» ανέφερε η κυρία Σμαράγδα Παπαδάκη εκπρόσωπος της εταιρείας Βαϊράμογλου κατά τη διάρκεια της βράβευσης των έργων. Για την ιστορία, δόθηκαν 4 βραβεία και ένα βραβείο κοινού και τα έργα θα παραμείνουν στην έκθεση έως και το τέλος Οκτωβρίου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να δουν από κοντά τη συλλογή των γυαλιών, να φωτογραφηθούν με αυτά και να περιηγηθούν στους εναλλακτικού κόσμους του Hally & Son μέσα από τα εμπνευσμένα έργα των νέων καλλιτεχνών. Το νέο brand αναμένεται να κατακτήσει της καρδιές των απανταχού οραματιστών και τους ζητάει να ζήσουν το όνειρο τους, όπως ακριβώς και ο άγνωστος τεχνίτης του ’59 στη Πάντοβα της Ιταλίας!

#LIVE YOUR DREAM

Ο γνωστός πλέον τριαθλητικός αγώνας Transition Sports έκλεισε τον τρίτο κύκλο του μέσα σε εξαιρετικό κλίμα καιρού αλλά και διάθεσης, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2015. Όπως είναι φυσικό, η Zero Rh+ δεν θα μπορούσε να λείψει από μια διοργάνωση που η ποδηλασία και ο αγώνας δρόμου αποθεώνονται.

Έτσι, σε όλες τις φετινές διαδρομές των φίλων του τριάθλου, τα τεχνολογικά προηγμένα γυαλιά στάθηκαν δίπλα σε μια ειλικρινή προσπάθεια ανάδειξης του τρίαθλου ως μέσω άθλησης και αναψυχής. Ο τελευταίος αγώνας δόθηκε στην περιοχή του Μαραθώνα και πιο συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις του Moraitis Sports Center, από όπου και ξεκίνησαν οι αθλητές την κολυμβητική τους διαδρομή, και στο Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο Σχινιά που ολοκληρώθηκαν οι διαδρομές.

Η Zero Rh+ με φυσική παρουσία έδωσε την ευκαιρία σε συμμετέχοντες και θεατές να γνωρίσουν από κοντά την τεχνολογία και το design της, να δοκιμάσουν τα εξειδικευμένα γυαλιά και να κερδίσουν βραβεία και δώρα.

Στα πλαίσιο της συνεργασίας και της χορηγίας, η κυρία Σμαράγδα Παπαδάκη, εκπρόσωπος της Zero Rh+, δώρισε εξειδικευμένα αθλητικά γυαλιά ως μια επιπλέον επιβράβευση της προσπάθειας των αθλητών.

Για την Zero Rh+ ο αθλητισμός είναι τρόπος ζωής! Αθλητικές διοργανώσεις όπως οι αγώνες Transition Sports εκφράζουν απόλυτα το πνεύμα και την νοοτροπία του Zero Industry.

Εις το επανιδείν!

#YOUR SPORT CODE

 

Το τριήμερο 29-31 Μαΐου, στις ποδοσφαιρικές εγκαταστάσεις της Παιανίας, πραγματοποιήθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά το Elite Neon Cup 2015. Σύλλογοι από όλη την Ευρώπη καθώς και κάποιες από τις σημαντικότερες Ελληνικές ομάδες, έλαβαν μέρος στο τουρνουά, για ηλικίες κάτω των 15 χρόνων, που τείνει να γίνει θεσμός στο χώρο του ποδοσφαίρου.

Με έντονο το αίσθημα του ευ αγωνίζεσθε, η διοργανώτρια εταιρεία κατάφερε να δημιουργήσει μια γιορτή του αθλήματος για περισσότερους από 200 αθλητές αλλά και εκατοντάδες μικρούς και μεγάλους φίλους του ποδοσφαίρου. Παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές, δημοσιογράφοι και απλοί φίλαθλοι έσπευσαν να θαυμάσουν τα νέα ταλέντα του χώρου, σε ένα mini πρωτάθλημα με έντονες συγκινήσεις.

Φέτος, η 41 Eyewear είχε την ευκαιρία να είναι χορηγός και υποστηρικτής της αθλητικής διοργάνωσης και «έντυσε» τα μάτια των διοργανωτών με γυαλιά διαφορετικά, σε στυλ και διάθεση όπως αρμόζει σε μια γιορτή για νεαρές ηλικίες. Τα γυαλιά 41 με έντονα χρώματα και ξεχωριστή αισθητική δίνουν μια φρέσκια προοπτική στο χώρο των γυαλιών, ότι ακριβώς κάνει και το Elite Neon Cup για το χώρο του ποδοσφαίρου.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, το κύπελλο κατέκτησε η ομάδα της Machester City επικρατώντας σε ένα εντυπωσιακό τελικό της Partizan Βελιγραδίου με 3-2. Το βραβείο fair play απονεμήθηκε στην ομάδα του Παναθηναϊκού που επικράτησε με 2-1 στο μικρό τελικό της West Bromwich.

Το Elite Neon Cup έχει τη δυναμική να γίνει ένα τουρνουά σταθμός για τα Ελληνικό ποδόσφαιρο, με πανευρωπαϊκή απήχηση και η 41 Eyewear είναι πάντα εκεί όπου όντως γίνεται η διαφορά!

Be different!

news_bairamoglou_goes_social

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη και την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε και με χαρά σας ενημερώνουμε για τις νέες κινήσεις marketing της εταιρείας.

H ευρύτερη χρήση του διαδικτύου και η ενασχόληση πάνω από το 50% του ελληνικού κοινού με τα κοινωνικά δίκτυα, κάνουν επιτακτική την δυναμική παρουσία της εταιρείας μας στην online κοινότητα. Μετά την ανανέωση του εταιρικού μας website (bairamoglou.gr) τον περασμένο χρόνο αλλά και το επιτυχημένο λανσάρισμα του crizal.gr, συνεχίζουμε να εντάσσουμε τα νέα μέσα στην επικοινωνία μας.

Η Εταιρεία Βαϊράμογλου Α.Β.Ε.Ε. ακολουθεί τις εξελίξεις και είναι πλέον δυναμικά παρούσα σε πλατφόρμες και κοινωνικά δίκτυα για γρηγορότερη, καλύτερη και πιο σύγχρονη ενημέρωση των συνεργατών της και των καταναλωτών. Μέσα από τα social media και το bairamoglou.gr, προβάλλονται τα προϊόντα και όλες οι διαφημιστικές κινήσεις μας σε sites, blogs και περιοδικά.

Ακολουθήστε μας online και ενημερωθείτε για τις εξελίξεις.

 Bairamoglou Vision 
 
@bairavision

 Bairamoglou S.A.
 Bairamoglou S.A.
 Bairamoglou S.A.

Η νέα τεχνολογία που καταργεί τα θολά γυαλιά!

KV_OptifogΗ εταιρεία Βαϊράμογλου Α.Β.Ε.Ε., η πρωτοπόρος εταιρεία στον κλάδο των οφθαλμικών φακών και αποκλειστική αντιπρόσωπος της εταιρείας Essilor, ανακοινώνει τη διάθεση των φακών Optifog στην Ελλάδα.

Ανεξάρτητα από τις κλιματικές συνθήκες, όλοι όσοι φορούν γυαλιά αντιμετωπίζουν το πρόβλημα του θαμπώματος των φακών. Αυτό συμβαίνει από την ξαφνική αλλαγή της θερμοκρασίας από ένα ψυχρό σε ένα θερμότερο περιβάλλον και εμφανίζεται καθημερινά αρκετές φορές μέσα στην ημέρα με ένα ζεστό ρόφημα το πρωί, στο μαγείρεμα, στην οδήγηση με κράνος ή λαμβάνοντας μέρος σε μια αθλητική δραστηριότητα. Οι φακοί Optifog αναμένεται να βοηθήσουν επαγγελματίες  που η φύση της εργασίας ή δραστηριότητάς τους απαιτεί τα γυαλιά που φορούν, να είναι πάντα απόλυτα «καθαρά» και να μην θαμπώνουν. Επαγγελματίες στον χώρο της μαγειρικής και της ιατρικής, καθώς και αθλητές όπως ποδηλάτες ή δρομείς, είναι ορισμένοι από εκείνους που θα βρουν ιδιαιτέρως χρήσιμους τους νέους φακούς.

Οι πρωτοεμφανιζόμενοι φακοί Optifog είναι οι πρώτοι υψηλής απόδοσης φακοί οι οποίοι αποτελούν ένα πραγματικό τεχνολογικό επίτευγμα μέσα από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της Essilor. Χάρη στην υδρόφιλη επικάλυψη τους, οι φακοί Optifog δεν θαμπώνουν ενώ παράλληλα προσφέρουν όλες τις ιδιότητες και τα οφέλη των επιστρώσεων Crizal.

News_Marc StoneΗ εταιρεία Σ.Α. Βαϊράμογλου Α.Β.Ε.Ε., σε συνεργασία με την SwissEyewearGroup, εμπλουτίζει το portfolio της με την νέα μάρκα γυαλιών Marc Stone του διεθνούς φήμης Ελβετού σχεδιαστή.

Ο Marc Stone, με αφετηρία την Ζυρίχη, αποτελεί πλέον ένα καθιερωμένο όνομα στον χώρο της ανδρικής designer ένδυσης, με ενεργή παρουσία στις πιο βασικές πρωτεύουσες μόδας, όπως το Παρίσι, το Μιλάνο, την Νέα Υόρκη, το Βερολίνο και την Σεούλ ενώ έχει βραβευτεί σε διακεκριμένους θεσμούς του χώρου.

Tobrand είναι γνωστό για τη χαρακτηριστική minimal αισθητική με streetstyle επιρροές, συνδυάζοντας την ποιότητα της υψηλής μόδας με την σύγχρονη αστική αισθητική. Η συλλογή γυαλιών Marc Stone ακολουθεί πιστά το minimal ύφος της μάρκας και προσφέρει μοντέλα με δυναμικό σχεδιασμό, καθαρές γραμμές και έντονες σιλουέτες με ρετρό στοιχεία, όπως οι στρογγυλεμένες φόρμες με τα προστιθέμενα clip-ons που αναβιώνουν την 90’s αισθητική με μια σύγχρονη designer ματιά.

Οι σκελετοί κατασκευάζονται με καινοτόμες τεχνοτροπίες και υλικά προηγμένης τεχνολογίας, προσφέροντας μοντέλα από ανοξείδωτο ατσάλι ανώτερης ποιότητας και acetate με φινίρισμα ξύλου ενώ χρησιμοποιούνται ultrapolarized φακοί.

Marc Stone και η Swiss Eyewear Groupδηλώνουν ενθουσιασμό για αυτήν την συνεργασία, καθώς μοιράζονται την ίδια ελβετική κληρονομιά και το πάθος για την ποιότητα και την καινοτομία. Τον Οκτώβριο του 2014 έλαβε χώρα η παρουσίαση της συλλογής γυαλιών MarcStone στην Ζυρίχη, ενώ τα μοντέλα αναμένονται να κυκλοφορήσουν σε αποκλειστική διάθεση από την εταιρεία Βαϊράμογλου.

News_Varilux_Campaign

H εταιρεία Σ.Α. Βαϊράμογλου Α.Β.Ε.Ε., η πρωτοπόρος εταιρεία στον κλάδο των οφθαλμικών φακών στην Ελλάδα, ανακοίνωσε την έναρξη διαφημιστικής, πανελλαδικής καμπάνιας για τους πολυεστιακούς φακούς Varilux®.

Με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προβολής τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μηνυμάτων σε μέσα πανελλαδικής εμβέλειας, όπως τους τηλεοπτικούς σταθμούς ALPHA, SKAI, Μακεδονία TV και τους ραδιοφωνικούς σταθμούς RealFM και Βήμα FM, η καμπάνια Varilux® προκαλεί τον καταναλωτή να δει τη διαφορά, με φακούς που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες όρασης που επιβάλλει ο σύγχρονος τρόπος ζωής του.

Η καμπάνια “Εμπειρία Όρασης” στοχεύει στο να υποστηρίξει ένα brand διεθνώς αναγνωρισμένο στο χώρο των πολυεστιακών φακών, ταυτόσημο με την υψηλή ποιότητα και την καινοτομία. Οι πολυεστιακοί φακοί Varilux®, μέσα από την τεχνογνωσία της εταιρείας Essilor, εφευρέτη των πολυεστιακών φακών, είναι η επιλογή για σύγχρονους και δραστήριους ανθρώπους που θέλουν να εστιάζουν στο καλύτερο χωρίς συμβιβασμούς. Το τηλεοπτικό μήνυμα καταλήγει με τη δέσμευση και την υπόσχεση της εταιρείας για βέβαιη προσαρμογή, καθώς αναφέρεται, πως οι φακοί Varilux® συνοδεύονται από κάρτα γνησιότητας και εγγύηση προσαρμογής.

Η εταιρεία Σ.Α. Βαϊράμογλου A.B.E.E., αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Essilor στην Ελλάδα, παραμένει πιστή στο όραμα της για πρωτοπορία και ποιότητα. Παράλληλα βρίσκεται έμπρακτα δίπλα στον Έλληνα οπτικό με επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες, εκπαίδευση και ενημέρωση. Η καμπάνια “Εμπειρία Όρασης” αποτελεί ακόμη μια προσπάθεια για την ενδυνάμωση των συνεργατών οπτικών και την ισχυροποίηση των ποιοτικών προϊόντων στα οπτικά καταστήματα.

News_SomethingDifferentΤην Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Αθήνας μια … διαφορετική εκδήλωση. Η εταιρεία οπτικών ειδών Βαϊράμογλου, με αφορμή την νέα της συνεργασία με την ιταλική εταιρεία Allison, ετοίμασε μια ξεχωριστή βραδιά για να γιορτάσει το νέο, εμπλουτισμένο της portfolio με γνωστά brands του χώρου.

#Something Different

Tο όνομα της βραδιάς, περιγράφει με τον πιο κατάλληλο τρόπο τα όσα έλαβαν χώρα στο βιομηχανικής αισθητικής Mezzanine στον Κεραμικό. Στο κάλεσμα έδωσαν το παρόν οι συνεργάτες της εταιρείας, γνωστούς οπτικούς της αγοράς, αλλά και πολλές εγχώριες διασημότητες από τον χώρο της μουσικής, του θεάματος και της ηθοποιίας.

Ο Γρηγόρης Παπαδάκης, διευθύνων σύμβουλος και ιδιοκτήτης της εταιρείας Βαϊράμογλου υποδέχθηκε τους προσκεκλημένους, ενώ τον ρόλο της παρουσίασης κατείχε η λαμπερή Έλενα Παπαβασιλείου, που σαν ιδανική οικοδέσποινα κράτησε ζωντανό το ενδιαφέρον των παρευρισκόμενων, διασκεδάζοντας και βγάζοντας selfies με την Κλέλια Πανταζή από την σκηνή.

Η βραδιά γρήγορα εξελίχθηκε σε πάρτι, με τους ξεχωριστούς καλεσμένους να απολαμβάνουν tailored made cocktails και να βγάζουν αμέτρητες φωτογραφίες φορώντας τα καινούργια σχέδια των γυαλιών των

Missoni, Moschino, Vivienne Westwood, ill.I Optics by Will.I.am, Mila Z.B, Opposit και άλλων brands.

Διαφορετική ήταν και η παρουσίαση που έγινε για τις γνωστές μάρκες που η εταιρεία Βαϊράμογλου έχει πλέον την χαρά να εκπροσωπεί στην Ελλάδα. Οι παρευρισκόμενοι παρακολούθησαν τις τάσεις της μόδας για τους σκελετούς ηλίου και οράσεως μέσα από μια ζωντανή παρουσίαση με videoprojections, αλλά και χορευτικές live εμφανίσεις onstage. Οι εκπλήξεις συνεχίστηκαν με κορυφαία στιγμή της βραδιάς την ζωντανή εμφάνιση του συγκροτήματος  Burger Project με συνοδεία ζεστών burgers. Ευγενικοί υποστηρικτές της βραδιάς ήταν οι εταιρείες Amstel, Κτήμα Χατζημιχάλη και τα ποδήλατα Gatsoulis.

News_Spetses Mini Marathon

‘Το πάθος για άθληση, η δίψα για καλύτερη επίδοση, η προσπάθεια για συνεχή προσωπική βελτίωση είναι ένα όραμα που το Spetses Mini Marathon αλλά και η Zero Rh+ μοιράζονται. Αυτός ο μικρός αγώνας που έγινε θεσμός, εξελίχθηκε στο να είναι συνώνυμο της άθλησης ως τρόπου ζωής και του ευ ζην, και δεν θα μπορούσε παρά να είναι ο καλύτερος εκπρόσωπος των αξιών της Zero Rh+. Όλοι εδώ στην εταιρεία Βαϊράμογλου χαιρόμαστε που διοργανώσεις όπως το Spetses Mini Marathon δείχνουν το δρόμο και εμείς είμαστε κοντά υποστηρίζοντας τες.’ 

– Γρηγόρης Παπαδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος Βαϊράμογλου –

 

Πράγματι, η Zero Rh+ είναι μια μάρκα που δημιουργήθηκε από το πάθος για υπαίθρια σπορ και την ανάγκη για είδη με υψηλές επιδόσεις για δραστήρια άτομα. Ακολουθώντας την φιλοσοφία αυτή, η Zero Rh+ επιδιώκει να δίνει ένα δυναμικό παρόν σε αθλητικές διοργανώσεις που προάγουν τον δραστήριο τρόπο ζωής και την άθληση στο φυσικό περιβάλλον.

Η Zero Rh+ στηρίζεται στην έρευνα για να προσφέρει καινοτόμα προϊόντα επιδόσεων με ιταλική αισθητική και επιστρατεύει επαγγελματίες αθλητές έτσι ώστε μέσα από την εμπειρία τους να εισάγονται νέες, αυθεντικές ιδέες που δημιουργούν προϊόντα που αποκρίνονται απόλυτα σε εξατομικευμένες ανάγκες, συνδυάζοντας τεχνογνωσία από διαφορετικά αθλήματα.

Φέτος, για πρώτη φορά, η Zero Rh+ είχε την ευκαιρία να είναι χορηγός και υποστηρικτής της αθλητικής διοργάνωσης Spetses Mini Marathon για το 2014, που ολοκληρώθηκε με επιτυχία το διήμερο 10 – 12 Οκτωβρίου. Η Zero Rh+, πιστή στο δραστήριο πνεύμα της, είχε μια δυναμική παρουσία στις Σπέτσες, με συμμετοχές μικρών και μεγάλων αθλητών. Για την Zero Rh+ ο αθλητισμός είναι τρόπος ζωής και αυτή η αξία δεν θα μπορούσε να εκφραστεί πιο άμεσα από μια έμπρακτη υποστήριξη σε ένα μεγάλο αθλητικό γεγονός, όπως ο Αγώνας Spetses Mini Marathon, όπου η νίκη είναι συνώνυμο της συμμετοχής και ο αθλητισμός γιορτάζεται από μικρούς και μεγάλους.

Οι μικροί μας δρομείς, έβγαλαν “φτερά” και τερ

μάτισαν πρώτοι στον Παιδικό Αγώνα Τρεξίματος του 1 χιλιομέτρου, ενώ στους αγώνες τρεξίματος Ενηλίκων των 5 και 10 χιλιομέτρων οι αθλητές Κωνσταντίνος Πούλιος και Κώστας Δρόσος ‘είδαν’ μέσα από τα αθλητικά γυαλιά Zero Rh+  τη γραμμή τερματισμού, κερδίζοντας αντίστοιχα την 2η και 3η θέση στα 5klm και την 1η και 2η στα 10 klm.

Η Zero Rh+ είχε την ευχαρίστηση να δώσει τον επίλογο στον αθλητικό θεσμό για το 2014, καθώς στα πλαίσια της χορηγίας της, η Σμαράγδα Παπαδάκη, Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων και συνιδιοκτήτρια της εταιρείας Βαϊράμογλου, αποκλειστικού αντιπρόσωπου της Zero Rh+, βράβευσε νικητές αθλητές στην Τελετή Απονομής και δώρισε προηγμένης τεχνολογίας αθλητικά γυαλιά του brand.

News_Mondottica_5_yearsΗ εταιρεία Βαϊράμογλου Α.Β.Ε.Ε., η πρωτοπόρος εταιρεία στον κλάδο των οπτικών στην Ελλάδα γιορτάζει τα 5 συνεχή χρόνια συνεργασίας της με τον διάσημο οίκο οπτικών ειδών MΟΝDOTTICA. Από το 2009 όταν και ξεκίνησε η συνεργασία των δυο εταιρειών έως και σήμερα, ποιοτικά οπτικά προϊόντα μπόρεσαν να βρουν απήχηση και περίοπτη θέση στις επιλογές των Ελλήνων καταναλωτών, εδραιώνοντας διάσημα brands όπως Pepe Jeans, Ted Baker, Hackett & Cacharel σαν κάποια από τα πιο αγαπημένα. Ο αμοιβαίος σεβασμός και η αμφίδρομη υποστήριξη εξέλιξαν τη συνεργασία σε μια ειλικρινή και στρατηγικά σημαντική σχέση για σήμερα αλλά και για το μέλλον.

Η βρετανική εταιρεία ιδρύθηκε το 2003 και αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα αποκλειστικά από την Βαϊράμογλου Α.Β.Ε.Ε.

Νέοι Στρατηγικοί Συνεργάτες για την Ελληνική Αγορά

Η εταιρεία Σ.Α. Βαϊράμογλου Α.Β.Ε.Ε. και η ALLISON S.p.A., βρίσκονται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν την έναρξη της συνεργασίας και αντιπροσώπευσης της Ιταλικής εταιρείας στην Ελλάδα, από την 1η Ιουνίου 2014.

Το νεανικό και δυναμικό πνεύμα που πλέον διέπει τις δύο εταιρείες, θεωρήθηκε σημαντικός παράγοντας για την οριστικοποίηση της συμφωνίας. Μέσα από τη συγκεκριμένη συνεργασία, οι δύο εταιρείες προσβλέπουν σε περαιτέρω ανάπτυξη και ισχυροποίηση της θέσης τους στην ελληνική αγορά.

Η AllisonS.p.A. τα τελευταία χρόνια άλλαξε ριζικά. Μετά την εξαγορά της από Ιταλό επενδυτή, αναθεώρησε τη στρατηγική της θέση και στελεχώθηκε με νέους και καταξιωμένους  συνεργάτες οι οποίοι ταιριάζουν στις φιλοδοξίες και το όραμα της νέας εποχής στην Ιταλική εταιρεία.

Στόχος της είναι η διαφοροποίηση, η επένδυση σε homebrands (βλ. Greaterthaninfinity, Hally & Son, Opposit κ.α.), οι κοινοπραξίες όπως αυτή της Moncler και οι ειδικές συνεργασίες όπως αυτή με τον Will.I.am και την ill.ioptics. Παράλληλα αναθεωρήθηκε στρατηγικά η τιμολογιακή πολιτική έτσι ώστε όλα τα προϊόντα που διατίθενται να απαντούν στις σύγχρονες ανάγκες και επιθυμίες.

News_Allison

Η Essilor επαναπροσδιορίζει τους φωτοχρωμικούς φακούς

KV_Iconic GreenΗ Essilor, πρωτοπόρος εταιρεία στην κατασκευή οφθαλμικών φακών παγκοσμίως, σε συνεργασία με την Transitions Optical, παρουσιάζει αποκλειστικά τους νέους φακούς Crizal® Transitions® SignatureTM VII σε χρώμα G15. Το μοναδικό αυτό προϊόν με κατοχυρωμένη πατέντα χρωματικής τεχνολογίας, αναπτύχθηκε μετά από επιστημονική έρευνα προσφέροντας ενισχυμένη χρωματική αντίληψη και αντίθεση, για ακόμη πιο φυσική όραση.

Χρησιμοποιώντας μια αποκλειστική μέθοδο χρωματισμού (ανεπτυγμένη σε συνεργασία με παγκοσμίως αναγνωρισμένους επιστήμονες στη χρωματική αντίληψη του ανθρώπινου οφθαλμού) οι φακοί Crizal® Transitions® SignatureTM VIIσε χρώμα πράσινου γραφίτη (G15), αποδίδουν ρεαλιστικά την χρωματική απεικόνιση. Παράλληλα, διατηρούν όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που κάνουν την τεχνολογία Transitions να ξεχωρίζει. Οι νέοι φακοί ανταποκρίνονται ακόμη καλύτερα στις εναλλαγές φωτισμού, μειώνοντας το θάμβος και την κούραση των ματιών. Το νέο χρώμα έρχεται να προστεθεί στα διαθέσιμα χρώματα του γκρι και του καφέ που ήδη υπάρχουν στην αγορά.

“Οι φακοί Crizal®Transitions®SignatureTMσε χρώμα πράσινου γραφίτη είναι διαθέσιμοι αποκλειστικά για την Essilor και κατ’ επέκταση για την ΒΑΪΡΑΜΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε., αποκλειστικού της συνεργάτη στην Ελλάδα. Οι νέοι φακοί προσφέρουν μια ενισχυμένη εμπειρία όρασης, μέσω του πράσινου χρώματος, για φυσικότερη απεικόνιση των χρωμάτων, ενώ παράλληλα χαρακτηρίζουν το νέο ξεχωριστό στυλ τους. Η Essilor είναι υπερήφανη για τη συνεργασία της με την Transitions Optical και για το γεγονός ότι κατάφερε να επαναπροσδιορίσει τους φωτοχρωμικούς φακούς επαναφέροντας ένα δημοφιλές και κλασσικό χρώμα που δίνει στυλ και ενισχύει την ποιότητα όρασης.

Ο πρώτος «επιλεκτικός» φακός

KV_Crizal PrevenciaΗ Βαϊράμογλου Α.Β.Ε.Ε. πρωτοπόρος εταιρεία στον κλάδο των οφθαλμικών φακών στην Ελλάδα, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της για υγιή όραση με την παρουσίαση του πρώτου φακού που επιλεκτικά φιλτράρει το επιβλαβές κομμάτι του μπλε φωτός και παρέχει τη μέγιστη προστασία από την UV ακτινοβολία.

Μετά από πολυετείς έρευνες της Essilor σε συνεργασία με το ερευνητικό κέντρο Paris Vision Institute, έγινε εφικτό να προσδιοριστεί εκείνο το κομμάτι του ορατού φάσματος του φωτός, το οποίο είναι επιβλαβές για τον αμφιβληστροειδή. Στηριζόμενη στα επιστημονικά αποτελέσματα και μετά από επιπλέον έρευνες δυο ετών, η εταιρεία ανέπτυξε, χρησιμοποιώντας την αποκλειστική τεχνολογία Light Scan™, τον πρωτοποριακό φακό Crizal® Prevencia™. Ο επαναστατικός νέος φακός φιλτράρει επιλεκτικά το μπλε φως επιτρέποντας την έκθεση των ματιών μόνο στις ευεργετικές μπλε-τιρκουάζ ακτίνες που ρυθμίζουν το ανθρώπινο βιολογικό ρολόι. Παράλληλα είναι ο μοναδικός φακός στην αγορά που αποκόπτει στο πρωτοφανές ποσοστό του 20% τις βλαβερές μπλε-μωβ ακτίνες που το αποτελούν.

Η πρόληψη από τις βλαβερές ακτίνες είναι το πρώτο μέτρο άμυνας για την καταπολέμηση των όλο και συχνότερα εμφανιζόμενων παθήσεων, της ωχράς κηλίδας  και του καταρράκτη. Το μπλε φως μας επηρεάζει καθημερινά καθώς βρίσκεται παντού στη φύση αλλά και στο LED φωτισμό, τις οθόνες και τα smartphones. Υπολογίζεται πως ο αριθμός των ανθρώπων που πάσχουν από αυτές τις παθήσεις σήμερα ανέρχεται στα 350 εκατομμύρια και ενδέχεται να διπλασιαστεί μέσα στα επόμενα 30 χρόνια, λόγω της μεγαλύτερης έκθεσης στον ήλιο, την αύξηση του προσδόκιμου ζωής αλλά και της συχνότερης χρήσης ηλεκτρονικών συσκευών.

Από τη σύσταση της η εταιρεία Βαϊράμογλου Α.Β.Ε.Ε αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Ελληνικής κοινωνίας και του επαγγελματία οπτικού. Με βασικό κίνητρο το αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, τον άνθρωπο και το περιβάλλον που διέπει την εταιρεία, η Βαϊράμογλου Α.Β.Ε.Ε. θέτει και επίσημα πλέον την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στο επίκεντρο των ενεργειών της. Στα πλαίσια του στρατηγικού της σχεδιασμού η διοίκηση της εταιρείας με μεγάλη χαρά ανακοινώνει τον πρώτο συνοπτικό Απολογισμό Κοινωνικής Εταιρικής Ευθύνης για την περίοδο 2010 – 2013.

Το έγγραφο σε ηλεκτρονική μορφή μπορείτε να το βρείτε παρακάτω.

apologismos-thumb-100

CSR Report 2013

Η ΒΑΪΡΑΜΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε. παρουσιάζει τους πρωτοποριακούς πολυεστιακούς φακούς Varilux series και αποδεικνύει τη δέσμευσή της στην καινοτομία.

 

KV_S seriesΗ ΒΑΪΡΑΜΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε. σε συνεργασία με την Essilor, που ηγείταιστον χώρο των οφθαλμικών φακών παγκοσμίως , προσφέρει σε όλους τους πρεσβύωπες την εμπειρία της “Όρασης δίχως Όρια”. Κατασκευασμένοι με την πιο προηγμένη τεχνολογία της οπτικής και με βαθιά κατανόηση της φυσιολογίας του σύγχρονου πρεσβύωπα, οι VariluxSseries αποτελούν το πιο εξελιγμένο προϊόν της σειράς Varilux.

2 Τεχνολογικές Επαναστάσεις

Με τις τεχνολογίες Nanoptix και Synchroneyes, η θεμελιώδης μορφή του φακού επανασχεδιάζεται εξ’ ολοκλήρου ενώ οι φυσιολογικές διαφορές ανάμεσα στους δύο οφθαλμούς συνυπολογίζονται, προσφέροντας έτσι, μειωμένη αίσθηση του κυματισμού κατά 90% και διεύρυνση των οπτικών πεδίων κατά 50%.

 “Για πρώτη φορά είμαστε σε θέση να υποσχεθούμε στους χρήστες πολυεστιακών γυαλιών την εμπειρία της απόλυτης ελευθερίας στην όραση.